• -->
 • Sponsorer

  Sponsor - Meny Albert Sponsor - Boreal Sponsor - Pizzabakeren Sponsor - Norengros Gustav Pedersen Sponsor - Coca Cola Sponsor - Franzefoss Gjenvinning Sponsor - Aquarama Bad Sponsor - Scandic Hotels

  Turneringsreglement HÅNDBALL

  1. Kampreglement og spilletider for G/J 8 – 9 år:

  Det spilles med minimål i klassene 8 og 9 år.
  Det spilles med 5 spillere ( 4 utespillere på banen + 1 målvakt ) - Fast målvakt.
  Det spilles på tvers av en full håndballbane. Avkast etter mål tas fra målfeltet.
  Det spilles to kamper parallelt.
  Se for øvrig Trollcup-reglement for 8-9 års klassen
  Trollcup-reglement for 8-9 års klassen (link til nederst på siden).
  Spilletid er 1 x 18 min. Felles tidtaking for kampene som går parallelt.

  Kampreglement og spilletider for G/J 10 – 11 år:
  Det spilles med 6 spillere ( 5 utespillere på banen + 1 målvakt ) - Fast målvakt. Det spilles på full bane. Ordinære håndballmål med nedsenket tverrligger (30-40 cm fra underkant av ordinær tverrligger). Avkast etter mål tas fra målfeltet.


  Advarsel og utvisning kan benyttes ved regelbrudd i forhold til motspiller og ved usportslig opptreden. Advarsel og utvisning skal brukes i begrenset omfang. Diskvalifikasjon (Rødt kort) skal ikke forekomme. En utvisning er kun personlig. Dette betyr at laglederen umiddelbart kan sette inn en ny spiller til erstatning for den utviste spilleren. Den utviste spilleren er klar for deltakelse etter 2 minutter. Spilletid er 1 x 18 min.

  2. Kampreglement og spilletider for G/J 12-13-14-15 og 16 år:

  2.1 Kampreglement
  Presisering av regler i turneringen. Kampene spilles med redusert spilletid i forhold til ordinære seriekamper.

  Av den grunn er det endret på følgende regler i turneringen:
  Rødt kort ( diskvalifikasjon ) medfører automatisk at spilleren/lederen må stå over neste kamp i den klassen spilleren fikk det røde kortet. Denne spilleren/lederen kan heller ikke spille/lede lag i noen annen klasse før spilleren/lederen har stått over denne kampen. Om kampen er lagets siste i klassen kan ikke spiller eller leder delta i annen klasse senere i turneringen. Eksempel har du fått rødt kort i den siste kampen i Jenter 13 klassen kan du ikke delta i annen klasse såfremt dette er mulig aldersmessig.
  ( Gjelder ikke rødt kort etter 3 x 2 minutter utvisning )
  Ved blått kort automatisk utestengelse i 2 kamper. ( ref. punkt rødt kort )

  Alle disse klassene har sluttspill. Hvis det kun blir en gruppe i en klasse avvikles det ikke eget sluttspill.

  2.2 Spilletid
  Spille tid er 1 x 18 min. Finalekampene spilles over 2 x 10 min med sidebytte.

  3. Spillesystem for G/J 12-13-14-15 og 16 år:

  3.1 Deltagelse
  Det er anledning til å stille med flere lag i samme klasse. Det er også tillatt å bruke samme spiller på flere lag, dog ikke i samme klasse, men vi kan ikke ta hensyn til dette i kampprogrammet. 14 spillere per kamp.

  3.2 Dispensasjoner
  De lag som har dispensasjon for overårige spillere gitt av sine respektive håndballregioner for seriespill, kan søke om dette til Trollcup. Det presiseres at det til enhver tid ikke må være flere enn 2 spillere med dispensasjon på banen samtidig. Det kan også gis dispensasjon for overårige spillere kun for Trollcup.

  3.3 Spillesystem
  Innledende kamper spilles som serie. Serien avgjøres etter følgende rekkefølge:
  a. Poeng, b. Poeng i innbyrdes oppgjør, c. Målforskjell i innbyrdes oppgjør, d. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør, e. Målforskjell totalt, f. Flest scorede mål totalt, g. Loddtrekning.

  I puljer med flere enn fem lag går fire lag videre til sluttspill. I puljer med fire lag eller færre går alle lag videre til sluttspill.
  Alle kampene i sluttspill går etter utslagsmetoden. Hvis det er uavgjort etter ordinær spilletid, settes spillet i gang igjen etter trekning om hvem som skal starte med ballen og avgjøres ved «sudden death» første mål vinner. Dersom kampen ikke er avgjort etter 4 minutter blir den avgjort ved trekning. Lagene blir stående på samme banehalvdel som i ordinære spilletid.

  4. Kampreglement og spilletider for PUH
  PUH-klassen spilles etter egne regler. Spilletid: 1 x 18 min.

  5. Timeout
  Det gis ikke anledning til lags time-out. Det er ikke automatisk time-out ved utvisning. Utvisningstiden ( 2 minutter) starter når dommerne blåser i gang spillet igjen etter at utvist spiller har kommet ut av spillebanen.

  6. Kampstart
  Først oppsatt lag begynner med ballen og starter på banehalvdelen til venstre for sekretariatet. Lagene skal holde seg klare minst 15. min før kampstart. Lag som ikke møter til kampstart, taper kampen 0 – 5. Dersom to lag har like draktfarger, må sist oppsatte lag bytte drakter. Lagene oppfordres til å ha med egne overtrekksdrakter.

  7. Protester
  Eventuelle protester må foreligge skriftlig til turneringsledelsen i Gimlehallen innen 30 minutter etter kampslutt, undertegnet av begge lags leder/kaptein og dommer(e). Protesten vil bli avgjort av en protestjury som oppnevnes iht. NHFs bestemmelser for turneringer. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes. Protestgebyr kr. 1500,- betales når protesten leveres.

  8. Klisterforbud
  Det er forbud mot bruk av klister (også sprayklister) i hallene opp til og med 14.års klassen. 15 og 16 års klassen, samt J18 klassen, har tillatelse til bruk av vannbasert klister. Brudd på denne bestemmelsen vil føre til bot på kr. 2 500,-

  9. Rusmidler
  Bruk av rusmidler under turneringen er strengt forbudt. Forbudet gjelder også på reise til og fra turneringen. Brudd på ordensreglementet vil bli rapportert til NHF. Se for øvrig:ordensreglementet for overnatting.

     Reglement for 8 og 9 års klassen.

  Det spilles med minihåndballmål (240 cm x 160 cm). Ball i størrelse 00.

  Det spilles med vanlig håndballregler, men med noen tilpasninger. Intensjoner er å skape gode ferdigheter med ball og gi utøverne positive håndballopplevelser. I denne alderen er det ikke om å gjøre å vinne med flest mulige mål.

  Advarsel og utvisning kan benyttes ved regelbrudd i forhold til motspiller og ved usportslig opptreden. Advarsel og utvisning skal brukes i begrenset omfang. Diskvalifikasjon ( Rødt kort ) skal ikke forekomme. En utvisning er kun personlig. Dette betyr at laglederen umiddelbart kan sette inn en ny spiller til erstatning for den utviste spilleren. Den utviste spilleren er klar for deltakelse etter 2 minutter.

  • Liberal begrensninger i antall skritt.
  • Liberal stuss- fortolkning.

   


  Vi forbeholder oss rett til endringer i kampoppsettet.