• -->
 • Sponsorer

  Sponsor - Meny Albert Sponsor - Boreal Sponsor - Pizzabakeren Sponsor - Norengros Gustav Pedersen Sponsor - Coca Cola Sponsor - Franzefoss Gjenvinning Sponsor - Aquarama Bad Sponsor - Scandic Hotels

  Turneringsreglement fotball

  Trollcup i fotball spilles etter Norges fotballforbunds spilleregler med unntak av de endringer som fremgår av dette turneringsreglementet. Lagledere og trenere plikter å sette seg inn i turneringsreglementet. Spørsmål om turneringsreglementet sendes til cup@gimletroll.no .

  Sist oppdatert: 24.oktober 2019 med følgende setning under punktet karantene: "Ved røde kort får spilleren 1 kamp karantene, med mindre sanskjonsutvalget finner hendelsen mer alvorlig. Lagleder vil i disse tilfellene bli kontaktet av turneringsleder"


  1. Spilletid - kampstart - spillere

  1.1. Alle kamper er på 2 x 15 min. i innledende puljespill. Sluttspill på søndag er alle kamper 2 x 20 min. I 12-årsklassen er det ikke sluttspill ihht regler fra NFF

  1.2 Lag skal møte på banen minst 30 min før kampstart. Lagleder skal informere arrangørens representant at de er kommet, legge frem dispensasjoner og få opplysninger om garderobe. Arrangørenes representant informerer om på hvilken bane halvdel hjemmelaget skal stille. Hjemmelaget er det laget som står først i programmet.

  1.3 Dersom to lag har like draktfarger, skal bortelaget (laget som står oppført sist i kampoppsettet) benytte overtrekksvester. Lagene må ha med egne overtrekksvester.

  1.4 Kampene settes i gang i henhold til programmet. Laget som står først i kampoppsettet tar avspark. Lag som ikke stiller til avtalt tidspunkt til kampen, blir resultatet satt til 3 – 0. lagene bytter side etter 15 min (20 min) uten pause mellom omgangene. Etter kampslutt skal spillere og ledere forlate banen og benken umiddelbart.
  Dersom et lag trekker seg eller blir diskvalifisert etter påbegynt turnering og inntil 2 timer etter lagets siste puljekamp, strykes lagets resultater. Dersom et lag trekker seg eller blir diskvalifisert mer enn 2 timer etter avsluttet puljespill gis dette lagets motstander walk-over i påfølgende sluttspillkamp.

  1.5 Spillere kan kun delta på et lag i samme aldersklasse.

  1.6 Bruk av overårige spillere.
  Turneringen følger NFFs regelverk om at det er tillatt å bruke inntil 2 overårige spillere pr. kamp i alle klasser. Turneringsledelsen kan fravike regelverket gitt avtaler inngått i forkant av Trollcup. Overårige spillere kan ikke være mer enn ett år for gamle og kan i inneværende sesong ikke ha spilt på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. Turneringsledelsen kan i særlige tilfeller godkjenne fravik i sistnevnte regel. Når det gjelder klassene J 16, Junior jenter og Junior gutter, vil det bli gitt dispensasjon fra kravet om at spiller ikke har spilt på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. Trollcup kan i noen tilfeller gi tillatelse til å bruke spillere fra andre klubber, såkalt lånespillere.
  Dersom sekretariatet reiser tvil om en spillers alder plikter lagledelsen å fremlegge dokumentasjon for alder. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke kan fremlegges kan sekretariatet beslutte å nekte spiller å delta i turneringen. I særlige tilfeller kan turneringsledelsen beslutte å frata laget poeng. Laget kan bli henvist til spill i B-sluttspill og vil ikke gå videre etter første sluttspill kamp.
  1.7 Hvor mange innbytter er det lov til å gjøre i løpet av en kamp?
  Det er ingen begrensninger på antall bytter i Trollcup. Det vil være flyvende bytter.


  2. Spillesystem

  2.1 Innledende kamper spilles som serie. Serien avgjøres etter følgende rekkefølge: Poeng, målforskjell, flest scorede mål, innbyrdes oppgjør, loddtrekning.
  Til A-sluttspill går lag 1 og 2 i hver pulje. Lag 3, 4 og evt. 5 i hver pulje går til B-sluttspill. I enkelte tilfeller kan også lag 3 i pulje gå til A-sluttspill, hvis antall lag og inndeling tilsier dette.

  2.2 Alle kampene i sluttspillet går etter utslagmetoden. Hvis det er uavgjort etter ordinær spilletid avgjøres resultat etter følgende rekkefølge:
  a. lag med flest cornere,
  b. lag med færrest røde kort i løpet av kampen,
  c. lag med færrest gule kort i løpet av kampen (2 gule til samme spiller teller som ett rødt - jf.punkt b)
  d. loddtrekning.

  Karantene
  Det praktiserer ikke gule/røde kort i 12 års klassen.
  Ved røde kort får spilleren 1 kamp karantene, med mindre sanskjonsutvalget finner hendelsen mer alvorlig. Lagleder vil i disse tilfellene bli kontaktet av turneringsleder"
  NFF har vedtatt at det skal innføres tidsbestemte utvisninger som erstatning for gule kort i ungdomsfotball i aldersklassene 13 – 16 år. De forseelser som er gjenstand for gult kort skal erstattes av 5 minutters utvisning. Ifølge NFF gjelder dette også i cuper med kortere spilletid enn i vanlig seriespill.
  Dommer viser gult kort (som tidligere)
  Spiller skal forlate banen i 5 minutter og tiden regnes fra spillet gjenopptas. Etter 5 minutter kan spilleren komme inn på banen igjen. Det trenger ikke å være stopp i spillet, men spilleren må få klarsignal fra dommeren.
  Om samme spiller får 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort. Spilleren kommer ikke inn igjen, og laget spiller med en mindre resten av kampen.
  Ved mer enn 2 tidsbestemte utvisninger samtidig – utsettes soningen av den tredje til den første er ferdig. Maks 2 «utvisninger» samtidig. Dette vil også gjelde om det er gitt direkte rødt kort, da vil det kun sones for en utvisning ad gangen.
  Om målvakten skal ut i 5 minutter, må laget sette annen spiller (draktskifte) i mål. Ordinær målvakt kan kun returnere ved stopp i spillet.
  Alle tidsbestemte utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt. Spillere som soner en tidsbegrenset utvisning ved kampslutt, er godkjent deltaker ved en straffesparkkonkurranse.

  Finale:
  Ved uavgjort resultat etter ordinær spilletid i 15, 16 og Junior klassen, avgjøres resultat etter følgende rekkefølge: Spilleforlengelse maks 10 min – «golden goal» (første mål vinner), straffespark konkurranse med 5 spillere fra hvert lag deretter en av gangen inntil vinner er kåret. Samme spiller kan ikke skyte to ganger med mindre alle lagets spillere har tatt straffespark. I klassene 13 og 14 år er det spilleforlengelse maks 10 min – «golden goal» deretter rekkefølgen nevnt under punkt 2.2 a-d.

  4. Protester
  Eventuelle protester må foreligge skriftlig til turneringsledelsen innen 1 time etter kampslutt. Protesten vil bli avgjort av en jury som oppnevnes av turneringsledelsen. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes. Protestgebyr er kr. 500,- og betales når protesten leveres.

  5. Baner
  Kampene spilles på kunstgress. Arrangøren forbeholder seg retten til endringer i kampoppsettet.

  6. Rusmidler
  Bruk av rusmidler under turneringen er strengt forbudt. Forbudet gjelder også på reise til og fra turneringen. Brudd på ordensreglementet vil bli rapportert til egen krets. Se forøvrig ordensreglementet for overnatting